ZZP’ende secretaresse voelt niet veel van crisis

Bron: http://nieuws.zzpnodig.nl/nieuws/zzp-ende-secretaresse-voelt-niet-veel-van-crisis.html

Zzp’ende secretaresses voelen niet veel van de crisis. Dat blijkt uit een rondgang onder enkele van hen in Management Support. Hoewel zzp’ers er bij bedrijven in tijden van crisis als eerste uitvliegen, worden ze ook weer als eerste aangenomen. Sommige bedrijven vinden het bovendien aantrekkelijk om juist nu een zzp’er aan te nemen.

Het grote voordeel van een zzp’er is immers dat deze voor een bepaalde periode wordt aangenomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een uitzendkracht zit er bij een contract met een zzp`er vaker een kop en een staart aan een contract. Bij de zzp`er is de kans ook kleiner dat hij of zij tussendoor opstapt, omdat de zzp`er juist hecht aan zelfstandigheid en dus niet zo snel zal opstappen als er een andere vaste baan aangeboden wordt. De flexibiliteit van de zzp’ende secretaresse valt ook in de smaak, omdat deze op alle tijden is in te huren, zelfs als dit maar een paar uur per dag is.

Dat secretaresses in vaste dienst voor het zzp-bestaan kiezen komt onder andere doordat zij meer vrijheid zoeken, de mogelijkheid hebben hun eigen tijd in te delen en onafhankelijkheid willen. Door de crisis zijn er nu wel wat minder banen beschikbaar, maar wie echt zelf wil ondernemen laat zich daar niet door weerhouden.

Comments are closed.