Redigeren teksten

Wij zorgen ervoor dat de teksten die voor u belangrijk zijn, geredigeerd worden.
Wij passen de spelling, interpunctie en stijl aan, daar waar nodig. Daarnaast kijken wij ook naar de algemene leesbaarheid; denkt u daarbij aan lange zinnen, lijdende vormen, woordherhalingen, tussenkopjes, veelvuldig gebruik van veelvuldig gebruik van voorzetseluitdrukkingen en inconsistenties (zoals je/u.

Na een bespreking van uw wensen, brengen wij een gespecificeerde offerte uit. Zodra u deze goedkeurt, kunnen wij vrijwel direct met het redigeren starten. De doorlooptijd hangt af van de grootte van de opdracht.

Comments are closed.